นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธีริศ เทพเฉลิม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธีริศ เทพเฉลิม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Aj. Teeris Thepchalerm
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -