นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Naphatcharaphan Keeyangrungrueang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 3001
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -