นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Ms. Jitsupang Kaewkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์