นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ทยากร สุวรรณปักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ทยากร สุวรรณปักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Tayakorn Suwannapaks
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์