นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กุสุมา ทุ่งพรวน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กุสุมา ทุ่งพรวน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Kusuma Tungpruan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 พงษ์ทอง เฮครอฟท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ลาวรรณ เหมพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ธนิดา จอมยิ้ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ปรัศนีย์ นัยนานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 มัลลิกา ภูมะธน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 เจนจิรา เงินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 เฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตถ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 อิสระพงษ์ เขียนปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-02-23 14:44:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -