นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ยสินทินี เอมหยวก

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
เรื่องที่สนใจ
การจัดการพลังงาน เศรษฐศาสตร์​พลังงาน เศรษฐศาสตร์​วิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภกิจ อาวิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 อธิคม ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 พัฒนพงษ์ วีรยุทธกำจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สมฤทธิ์ แก้วดุนดุก  พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ประยุทธ สุระเสนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 นฤพนธ์ พนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 วิฑูร สนธิปักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13/03/2562 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2564-01-14 12:10:49

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2564-01-18 09:58:49