นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. Olivier Jean-Mari Raspe

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. Olivier Jean-Mari Raspe
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Olivier Jean-Mari Raspe
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐฐา เพ็ญสุภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 Ruvishika Jayawardena มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 เรณู อยู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 วราภรณ์ ฉุยฉาย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 นันทวุฒิ นิยมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ทะเนตร อุฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ธีระยุทธ เตียนธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-01-13 13:36:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -