นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. SURAPHONG LORSOMRADEE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Post-operative nausea and vomiting . 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The First Case Report of the Anesthesiologist’s Perspective of the Simultaneous Liver-Kidney Transplantation in Thailand . 2020 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Adult-to-Adult Living Donor Liver Transplantation: Postoperative Outcomes and Quality of Life in Liver Donors: First Report in Thailand. 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 BASIC – TIVA in your hand 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5  Lacerated Liver Graft in an Open Abdomen Setting: A Case Report. Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle EastSociety for Organ Transplantation. 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 อวัยวะใหม่ ชีวิตใหม่ 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Effects of moderate acute isovolaemic haemodilution on myocardial function in patients undergoing coronary surgery under volatile inhalational anaesthesia 2009 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 The use of a volatile anesthetic regimen protects against acute normovolemic hemodilution induced myocardial depression in patients with coronary artery disease. 2009 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Response to the letter to the editor by Drs Arthur and Castrena. 2008 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Moderate acute isovolemic hemodilution alters myocardial function in patients with coronary artery disease. 2008 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Perioperative renal protection 2008 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12  Volatile induction and maintenance of anesthesia in a patient with advanced epidermolysis bullosa. 2008 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Cardioprotection with volatile anesthetics: clinical implications 2008 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Cerebral electrical activity as a tool in evaluating anesthetic effect during balanced anesthesia with sevoflurane. 2005 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Practice and knowledge of cricoid pressure in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. 2005 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Special Technique for Treatment of Difficult Airway Management. 2003 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Local Anesthesia for Minor Operation. 2002 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุวัฒน์ คำลือ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ปริชาติ หงษ์สิงห์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 สมเด็จ กาติ๊บ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 กัญญารัตน์ สุจริต แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สมฤทัย ยังวรรณ แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ชุนห์พิมาณ ณิชาเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ยิ่งยง เทาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-10-21 09:36:51

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-10-27 13:56:11