นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chayan Vaddhanaphuti
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053943596
  • อีเมล : chayan.vad@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชัชจริยา ปัดทุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 นราศักดิ์ ภูผายาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 วิทัญญู ขำชัยภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 อัญชลี ชัยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 สุนทร ปัญญะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 มนตรี ใจเยี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 สนธยา แพ่งศรีสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-09-17 02:16:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-09-17 14:22:28