ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Moderate acute isovolemic hemodilution alters myocardial function in patients with coronary artery disease.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2008 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2564-01-14 10:05:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -