ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-23 15:57:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -