ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ไฮโดรคอลลอยด์ชะลอการย่อยไขมันในวิปปิ้งครีม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2020 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2017 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ไฮโดรคอลลอยด์ชะลอการย่อยไขมันในวิปปิ้งครีม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream. Food Research
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 Food Research 4
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Food Research 4http://https://www.myfood...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-18 04:47:25

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 15:22:25