ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Freeze-dried coconut water powder processing for natural health drink

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 Acta Horticulturae Volume 1023, 11 March 2014, Pages 91-94
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-09-18 15:26:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -