ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Application of Genome Sequencing to StudyInfectious Diseases

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 J Infect Dis Antimicrobagents
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : Theerapong Krajaejun
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-09-18 11:37:16

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-10-27 10:33:12