รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องเครื่องมือวิจัย L105

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือวิจัย L105
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038391671-3
  • โทรสาร : 038391674
  • อีเมล : amonrat_@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/go.buu.ac.th/bims/

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วรรณภา กสิฤกษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131 Phone : 038391671-3 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2564-01-21 14:18:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -