รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • จังหวัด : นครราชสีมา
  • รหัสไปรษณีย์ : 30000
  • โทรศัพท์ : 044-223382
  • อีเมล : siecon.sut@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.siecon-sut.com

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
สุพิชชา ไทยมะณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Phone : 044-223382
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : atit akkharapreedee 2563-11-18 15:20:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -