รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131.
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131. Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จุฑามาศ ปานทับ 2563-11-13 18:32:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -