รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150
  • โทรศัพท์ : 0-4375-4316
  • โทรสาร : 0-4375-4316
  • อีเมล : engineer@msu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://engineer.msu.ac.th/th/Research_m.php

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุรชัย วงชารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0886620962
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Phone : 0-4375-4316 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-11-12 14:56:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -