รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : 222 หมู่ ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3201

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ICP-OES (Inductively Couple Plasma ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
thamonwan jumi มหาวิทยาลัยทักษิณ 0833989072
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
222 หมู่ ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง 93210 Phone : 0-7460-9600 ต่อ 3201
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : thamonwan jumi 2563-11-11 10:34:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -