รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องสารเคมี 4316 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องสารเคมี 4316 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ที่อยู่ : 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  • จังหวัด : ชัยภูมิ
  • รหัสไปรษณีย์ : 36000

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เอกภพ รักษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เอกภพ รักษ์มณี 2563-09-18 16:07:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -