รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุด load cell 20N สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presari... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบบพกพา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติ นาประจักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Phone : 044-233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-18 10:06:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -