รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : ห้อง AG6105, AG6106, AG6107, AG6108, AG608 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-962749
  • โทรสาร : 055-962703
  • อีเมล : niwats@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.agi.nu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันชนิด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้อบลมร้อนแบบที่ 4 สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้อบลมร้อนสุญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้อบลมร้อนไมโครเวฟสุญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้อบลมร้อนอินฟาเรดสุญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ระบบกระบวนการความดันสูงสำหรับอุตสาห... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดด้วย... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องทอดสุญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ชุดถังกวนผสม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุแบบ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องอัดรีดอาหารเม็ดหยาบ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องซีลระบบสุญญากาศ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องซีลลำเลียงระบบปิดปากถุงเติมแ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ตู้แช่ติดลบแบบลมเย็น สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องผสมอาหารแบบยกโถขนาด ๗ คิว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องผสมอาหารแบบยกหัวขนาด ๕ คิว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องผสมอาหารแบบยกหัวขนาด ๕ คิว สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เตาอบไฟฟ้า ๖ ถาด สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องปั่นอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องทำไอครีมแบบซอฟท์เสริฟ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ห้อง AG6105, AG6106, AG6107, AG6108, AG608 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Phone : 055-962749
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2563-02-19 01:19:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -