รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-962747
  • โทรสาร : 055-962703
  • อีเมล : worasitt@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.agi.nu.ac.th

แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Phone : 055-962747
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2563-02-19 01:19:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -