รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Battery Analyzer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ ที่เหมาะสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา, การแก้ไขปัญหาเครื่องมือ และการทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนพัฒน์ อินจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-28 10:58:27

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2564-03-30 20:39:08