รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทิศ อ้ายตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-9248

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-18 13:27:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -