รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง

 • รหัสเครื่องมือ : 55-11-250000-212-00414-0001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freeze dryer
 • ยี่ห้อ : Scan Vac
 • รุ่น : CoolSafe
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 795,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ทำแห้งตัวอย่างแบบ Bench top unit
 • บริษัทที่จำหน่าย : ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0620062406

สร้างโดย : นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา 2564-01-14 21:47:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -