รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

 • รหัสเครื่องมือ : 471-6630-039-0001-001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Texture Analyser
 • ยี่ห้อ : Stable micro systems
 • รุ่น : TA.XT.plus
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2547
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,793,320.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปิยนันท์ ชมนาวัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
089-4166129

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จุฬารัตน์ สุภีร์คำ 2564-01-14 17:04:51

แก้ไขล่าสุดโดย : จุฬารัตน์ สุภีร์คำ 2564-01-14 17:10:08