รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่าสี

 • รหัสเครื่องมือ : 4153-4333-065-248-1-1
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าสี
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Color meter
 • ยี่ห้อ : Hunter lab
 • รุ่น : Ultra scan pro
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2553
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,293,000.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : คัลเลอ โกลโปล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปิยนันท์ ชมนาวัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
089-4166129

สร้างโดย : จุฬารัตน์ สุภีร์คำ 2564-01-14 17:01:58

แก้ไขล่าสุดโดย : จุฬารัตน์ สุภีร์คำ 2564-01-14 17:07:30