รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เอกสิทธิ์ อ่อนนางใย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
061-5832888

สร้างโดย : เอกสิทธิ์ อ่อนนางใย 2564-01-14 11:47:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -