รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2

 • รหัสเครื่องมือ : BE0GG3EON000EF7L0001
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Biohazard Safety Cabinet Class II
 • ยี่ห้อ : Haier
 • รุ่น : HR1200-IIA2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดปราศจากเชื้อ (Class II) ช่วยป้องกันผู้ปฎิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจาก การปนเปื้อนขณะปฎิบัติงาน
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053945323

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-11-18 09:52:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -