รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องไมโครเพลท รีดเดอร์

 • รหัสเครื่องมือ : CMTN1259
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องไมโครเพลท รีดเดอร์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
 • ยี่ห้อ : Metertech
 • รุ่น : M965+
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : ชีวเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) สำหรับ Plate แบบ 96 หลุม สามารถเลือกความยาวคลื่นได้ในช่วง VISIBLE (340 – 900 nm) โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Filter” เพื่อให้ได้ความยาวคลื่นที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการบ่มเพลทได้ที่ เหนืออุณหภูมิห้อง 3 องศาเซลเซียส จนถึง 50 องศาเซลเซียส และสามารถเลือกระดับการเขย่าเพลทได้ 3 ระดับ โดยมีลักษณะการวิเคราะห์ปฏิกิริยาจากทางด้านบนของไมโครเพลท
 • บริษัทที่จำหน่าย : GIBTHAI CO. LTD.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053945323

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-11-18 09:50:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -