รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น

 • รหัสเครื่องมือ : 92709007-80573-631000001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
 • ยี่ห้อ : Thermo
 • รุ่น : Varioskan LUX
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2563
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารในตัวอย่างโดยจะวัดค่าการดูดกลืนแสงและการเรืองแสง จากการเกิดปฏิกิริยาของสารในไมโครเพลท
 • บริษัทที่จำหน่าย : หจก.เอ็น.วาย.อาร์
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการด้านเคมีวิเคราะห์ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชนากาญท์ ปะเภระตา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0835995424

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ชนากาญท์ ปะเภระตา 2563-11-17 10:58:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -