รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตกอนความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้

 • รหัสเครื่องมือ : 3000000-080481-5210001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตกอนความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Centrifuge
 • ยี่ห้อ : Sigma
 • รุ่น : 6-16k
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 999,380.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลว หรือใช้แยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน โดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง (centrifuge force) ที่เกิดจากการหมุนรอบจุดหมุน (center of rotation)
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กิบไทย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการด้านเคมีวิเคราะห์ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชนากาญท์ ปะเภระตา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0835995424

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ชนากาญท์ ปะเภระตา 2563-11-12 11:57:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -