รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presario CA40-543TU

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติ นาประจักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

KEYWORD

Color Meter

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-18 11:01:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -