รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติ นาประจักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

TAG

pH Meter

KEYWORD

pH Meter

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-18 10:58:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -