รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋า

 • รหัสเครื่องมือ : 000
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cubic Mixer
 • ยี่ห้อ : CONVERSANT
 • รุ่น : CONVERSANT
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2557
 • มูลค่าเครื่องมือ : 63,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ผสมส่วนผสมแบบผงให้เข้ากัน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท คอนเวอร์เซนต์ เทคโนโลยี จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-07-24 10:02:58

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-22 09:20:49