รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

 • รหัสเครื่องมือ : W414.0028
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Chamber
 • ยี่ห้อ : Memmert
 • รุ่น : HPP110
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2557
 • มูลค่าเครื่องมือ : 394,872.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อควบคุมปริมาณความชื้อนและอุณหภูมิให้คงที่
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-21 14:57:44