รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบลมร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 14-12602
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven
 • ยี่ห้อ : Binder
 • รุ่น : ED53
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2557
 • มูลค่าเครื่องมือ : 32,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่ออบตัวอย่างให้แห้ง หรือเพื่อให้ความชื้นที่มีอยู่ในตัวอย่างออกไป
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-21 15:01:34