รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบสมุนไพร ขนาด 5 ถาด

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบสมุนไพร ขนาด 5 ถาด
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Herb Oven
 • ยี่ห้อ : Conversant
 • รุ่น : Conversant
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 48,150.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เพื่อให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิสมุนไพร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.คอนเวอร์เซนต์ เทคโนโลยี
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2560-02-08 11:28:41

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-21 15:00:35