รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-035-069
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Grinding-Machine
 • ยี่ห้อ : Wanng
 • รุ่น : 8010BU HGVTWT
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 33,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เพื่อบดอาหารแห้งต่างๆ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จก.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-07 09:41:22

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-21 14:29:38