แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน

  • รหัสเครื่องมือ : ไม่ระบุ
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Rotary Drum Dryer