แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presario CA40-543TU

  • รหัสเครื่องมือ : 1152-1743-065-140-1(4)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presario CA40-543TU
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Color meter