จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัด I-V Curve เซลล์แสงอาทิตย์

  • รหัสเครื่องมือ : 59E0200435
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัด I-V Curve เซลล์แสงอาทิตย์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : I-V Curve Tracer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ