จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร

  • รหัสเครื่องมือ : 58A0200045
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : F0 Determination
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ