จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง

  • รหัสเครื่องมือ : 55-11-250000-212-00414-0001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freeze dryer
  • ยี่ห้อ : Scan Vac
  • รุ่น : CoolSafe
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 15:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ