จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดค่าสี

  • รหัสเครื่องมือ : 4153-4333-065-248-1-1
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าสี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Color meter
  • ยี่ห้อ : Hunter lab
  • รุ่น : Ultra scan pro
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ