จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

อะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

  • รหัสเครื่องมือ : 91601000-80573-631000001
  • ชื่อเครื่องมือ : อะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ