จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น

  • รหัสเครื่องมือ : 92709007-80573-631000001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
  • ยี่ห้อ : Thermo
  • รุ่น : Varioskan LUX
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ