จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา

  • รหัสเครื่องมือ : 630800301000145
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Metallurgy Microscope
  • ยี่ห้อ : Carl Zeiss
  • รุ่น : AxioLab MAT
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ