จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบบพกพา

  • รหัสเครื่องมือ : 1253-1743-065-56-1(4)ถึง-4(4)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบบพกพา
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Humidity Temperature Data Recorder
  • ยี่ห้อ : Extech
  • รุ่น : RHT
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 07:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ